Co to jest opłata reprograficzna?

Co to jest opłata reprograficzna?

17 stycznia, 2023 0 przez redakcja serwisu

W ostatnim czasie w wyniku zapowiedzi związanych ze zmianą ustawy o opłacie reprograficznej zaczęło się o niej robić coraz głośniej. W efekcie wiele osób po raz pierwszy spotkało się z tego typu opłatą. Dlatego też w tym artykule omawiamy: czym ona tak właściwie jest, czego dotyczy i jaka jest jej wysokość oraz kto jest zobowiązany do jej uiszczania.

Czym jest opłata reprograficzna?

Opłata reprograficzna nazywana także angielskim określeniem copyright levies jest ściśle związana z zagadnieniami prawa autorskiego, które regulowane są przez prawo cywilne. Pobierana jest jako forma rekompensaty dla twórców, których dzieła są wykorzystywane w celach niekomercyjnych. Przez co narażeni są oni na zmniejszenie swoich zysków. Pobierana jest ona w związku z tym od sprzedaży między innymi magnetofonów, magnetowidów, płyt CD i DVD, kserokopiarek oraz skanerów. W ostatnim czasie trwały jednak dyskusje na temat poszerzenia listy tych urządzeń o na przykład laptopy czy tablety. Opłata reprograficzna funkcjonuje w naszym kraju od 1996 roku.

Jaka jest wysokość opłaty reprograficznej?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w art. 20 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także rozporządzeniu ministra kultury z dnia 2 czerwca 2003 roku wysokość opłaty reprograficznej jest stała i taka sama dla wszystkich objętych nią urządzeń. Wynosi ona więc 3% od ceny produktów wyszczególnionych w ustawie. Wszystkie środki pochodzące z opłaty reprograficznej trafiają natomiast obecnie do trzech podmiotów:

  • ZAiKS,
  • Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych,
  • Związku Producentów Audio-Video.

Kto jest zobowiązany do płacenia opłaty reprograficznej?

Obowiązek uiszczania opłaty reprograficznej ciąży na dystrybutorach, producentach i importerach produktów objętych nią. Wielu przedsiębiorców zapomina jednak o nim. Przypomina im go dopiero wezwanie do zapłaty należnej opłaty. W przypadku jego otrzymania najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy specjalisty, którą w Katowicach oferuje między innymi Kancelaria Adwokacka adw. Olgi Zubrzyckiej-Staniczek. Dzięki temu będzie można uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji niewywiązania się z tego obowiązku, a cała sprawa zakończy się wyłącznie zapłatą należności w ramach opłaty reprograficznej.