Czy przydomową oczyszczalnię ścieków można zamontować pod ciągiem komunikacyjnym?

Czy przydomową oczyszczalnię ścieków można zamontować pod ciągiem komunikacyjnym?

16 grudnia, 2022 0 przez redakcja serwisu

Przydomowe oczyszczalnie ścieków uznawane są powszechnie za ekologiczne i praktyczne rozwiązanie. Ponadto za jego zaletę uznaje się też relatywnie niewielki koszt eksploatacji. Nic dziwnego zatem, że z roku na rok coraz większa liczba właścicieli posesji decyduje się na montaż takich oczyszczalni. Niektórzy z nich zastanawiają się jednak, czy inwestycję tę można zrealizować pod ciągiem komunikacyjnym. Zobacz więcej informacji na ten temat.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków pod ciągiem komunikacyjnym w praktyce

Wysokiej jakości przydomową oczyszczalnię ścieków można bez większego problemu umiejscowić pod dróżkami i alejkami, czyli wszędzie tam, gdzie odbywa się wyłącznie ruch pieszy. Artykuły wykonane z niezwykle wytrzymałych materiałów, takich jak choćby żywica poliestrowa, nie ulegają bowiem zbyt łatwo uszkodzeniu, zwłaszcza pod stosunkowo niewielkim naciskiem związanym z ciężarem przechodzących nad konstrukcją osób.

Nieco inaczej rzecz ma się natomiast z przydomowymi oczyszczalniami ścieków oferowanymi przez takie firmy, jak EKO-BIO OCZYSZCZALNIE, montowanymi pod podjazdami i drogami. W tym przypadku bowiem należy zwrócić szczególną uwagę na masę samochodów przejeżdżających danym ciągiem. Jeśli jest ona stosunkowo duża, należy raczej pomyśleć o zamontowaniu oczyszczalni w innym miejscu. Ewentualnie można zdecydować się także na zastosowanie dodatkowych wzmocnień konstrukcyjnych, zmniejszających ryzyko uszkodzenia zbiornika.

W jaki sposób montuje się oczyszczalnie pod ciągami komunikacyjnymi?

Funkcjonalność użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków oraz trwałość jej konstrukcji w głównej mierze uzależnione są od profesjonalnego wykonania czynności montażowych. Zadanie budowy zbiornika warto powierzyć doświadczonym specjalistom. Zazwyczaj doskonale wiedzą oni bowiem, jakich materiałów użyć do realizacji inwestycji, aby użytkownik mógł z niej swobodnie korzystać przez wiele lat. Zanim oczyszczalnia przydomowa z Kłodzka zostanie zainstalowana na danej działce, najpierw wykonuje się pewne zadania przygotowawcze poprzez uprzątnięcie terenu oraz oznaczenie przebiegu istniejących mediów. Po zrobieniu wykopu umieszcza się tam zbiornik i poziomuje się go. Następnie zasypuje się konstrukcję wraz z rurami przyłączeniowymi.