Czym się różni spedytor od logistyka?

Czym się różni spedytor od logistyka?

8 grudnia, 2022 0 przez redakcja serwisu

Sektor transportowy rozwija się bardzo dynamicznie zarówno w Polsce, jak i na świecie. W jego obrębie funkcjonują różne zawody, a do najpopularniejszych z nich należą spedytor i logistyk. Osoby, które nie mają na co dzień do czynienia ze wspomnianą branżą, często utożsamiają ze sobą obie wymienione profesje. Chcesz dowiedzieć się, czym tak naprawdę zajmują się specjaliści od spedycji i logistyki? Koniecznie przeczytaj niniejszy artykuł.

Co wchodzi w zakres obowiązków logistyka?

Podstawowym zadaniem logistyka jest odpowiednie rozplanowywanie łańcucha dostaw. Do jego obowiązków zalicza się przede wszystkim ustalanie przebiegu tras przejazdu samochodów wiozących określone ładunki. Ponadto zajmuje się on również przygotowywaniem harmonogramu dostaw, z uwzględnieniem odpowiednich dni i godzin dostarczania towarów do docelowego miejsca przeznaczenia. Wysoko wykwalifikowany, doświadczony logistyk pracujący w takim przedsiębiorstwie, jak firma spedycyjna MAXIMUS, na ogół podejmuje się także doboru właściwych rozwiązań, umożliwiających przyspieszenie realizacji zlecenia albo znaczące obniżenie kosztu całego przedsięwzięcia. Można zatem stwierdzić, że logistyka to dział branży transportowej, w ramach którego planuje się przepływ towarów oraz realizuje się poszczególne kroki na drodze do sprawnego zarządzania całym procesem.

Spedytor – najważniejsze zadania

Mianem spedycji zazwyczaj określa się działalność, której zasadnicza istota sprowadza się do praktycznej organizacji przewozu towarów. Osoby wykonujące zawód spedytora są uprawnione do przyjmowania określonych zleceń spedycyjnych. W zakresie ich kompetencji mieści się ponadto dobór najlepszych w danym przypadku środków transportu oraz sprawowanie nadzoru nad czynnościami nadawania, odbierania, przeładowywania i rozładowywania towarów, a także przekazywania ich w ręce adresatów. Na specjalistach od spedycji ciąży również odpowiedzialność za przygotowywanie oraz bieżące uzupełnianie dokumentacji przewozowej. Osoba pracująca na stanowisku spedytora dysponuje wszelkimi uprawnieniami do zawierania umów spedycyjnych. Osoby realizujące usługi spedycyjne muszą odznaczać się pewnymi cechami. Do ich przymiotów powinny zaliczać się głównie: zdyscyplinowanie, komunikatywność, zdolności organizacyjne, odporność na stres.