Jak dobrać przydomową oczyszczalnię dla wieloosobowej rodziny?

Jak dobrać przydomową oczyszczalnię dla wieloosobowej rodziny?

19 grudnia, 2022 0 przez redakcja serwisu

Przydomowa oczyszczalnia ścieków rozwiązuje problem gromadzenia i utylizacji nieczystości produkowanych przez gospodarstwa domowe. To konstrukcja, która szczególnie dobrze sprawdza się w obiektach nieprzyłączonych do publicznego systemu kanalizacyjnego, gdzie jest ekologiczną alternatywą dla tradycyjnego szamba. Jak dobrać przydomową oczyszczalnię dla wieloosobowej rodziny? Na to pytanie odpowiadamy w dalszej części artykułu.

Jakie przydomowe oczyszczalnie są obecne na rynku?

W ofertach firm zajmujących się montażem przydomowych oczyszczalni znaleźć można trzy podstawowe modele. To oczyszczalnie ekologiczne z drenażem rozsączającym, biologiczne oraz biologiczno-chemiczne. Poszczególne modele różnią się od siebie zarówno budową, jak i schematem działania.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, pracownik firmy EKO-BIO z Łodzi, zajmującej się sprzedażą przydomowych oczyszczalni: Systemy ekologiczne, czyli tzw. osadnik gnilny, składają się z trzech komór, natomiast biologiczne i biologiczno-chemiczne z pięciu. W modelach ekologicznych oczyszczanie beztlenowe i tlenowe odbywa się w dwóch różnych miejscach (w zbiorniku i drenażu), podczas gdy w dwóch pozostałych oba procesy zachodzą w zbiorniku. Różnicę stanowi także sposób odprowadzania oczyszczonej wody. Ścieki z oczyszczalni ekologicznej odprowadzane są do gruntu za pomocą rozmieszczonych na terenie działki drenów. W przypadku oczyszczalni biologicznych i biologiczno-chemicznych można odprowadzać je również do rowu melioracyjnego lub innego okolicznego cieku wodnego.

Jaki model oczyszczalni sprawdzi się najlepiej przy wieloosobowej rodzinie?

Wybór konkretnego modelu przydomowej oczyszczalni ścieków uzależniony jest od kilku czynników. Wiele zależy od warunków wodno-gruntowych panujących na działce. O ile oczyszczalnie biologiczne i biologiczno-chemiczne można montować na każdym rodzaju gleby, to ekologiczne sprawdzają się wyłącznie na terenach, gdzie podłoże ma dobrą przepuszczalność, a poziom wód gruntowych jest niski.

Przy wyborze znaczenie ma też fakt, czy oczyszczona woda będzie w przyszłości wykorzystywana (do podlewania ogrodu/trawnika czy zasilania znajdującego się na działce oczka wodnego). Możliwość ponownego wykorzystania wody mają oczyszczalnie biologiczne i biologiczno-chemiczne. Ich funkcjonalność jest dzięki temu zdecydowanie wyższa. W przypadku gospodarstwa domowego z 5 stałymi użytkownikami optymalnym rozwiązaniem jest montaż oczyszczalni biologicznej ze zbiornikiem o pojemności 2500 l. Jeśli rodzina jest większa, warto zdecydować się na pojemniejszy zbiornik, np. 4000 l.