Jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

18 stycznia, 2023 0 przez redakcja serwisu

Wiele osób boryka się z różnego rodzaju kłopotami finansowymi. Nie zawsze jednak można samodzielnie poradzić sobie ze spłatą wszystkich zobowiązań finansowych, co w praktyce często prowadzi do pojawienia się problemu tzw. spirali zadłużenia. Jednym z najlepszych sposobów na pozbycie się choćby części długów jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Nie wahaj się i już dziś dowiedz się, co trzeba zrobić, aby móc skorzystać z tego rozwiązania.

Upadłość konsumencka – co to takiego?

Upadłość konsumencka to stosunkowo nowe rozwiązanie, które pojawiło się w polskim prawie w 2009 roku. Zasadniczo polega ono na podjęciu rozmaitych działań ukierunkowanych na całkowite albo częściowe umorzenie zadłużenia osoby fizycznej zaciągniętego u jednego bądź kilku wierzycieli. W praktyce upadłość konsumencka w Szczecinie oznacza proces sądowy wszczęty w celu wspomożenia dłużnika w wyzwoleniu się od ciążących na nim należności, których dana osoba nie może spłacić samodzielnie. W trakcie postępowania upadłościowego część zobowiązań finansowych pokrywa się z majątku upadłego. Natomiast pozostałe długi w większości przypadków zostają umorzone.

Możliwość skorzystania z upadłości konsumenckiej dotyczy tylko osób, które borykają się z problemem niewypłacalności przez minimum trzy miesiące. Co istotne, od 2020 roku rozwiązanie to jest ogólnodostępne także dla ludzi, którzy popadli w zadłużenie na skutek własnej nieodpowiedzialności.

Jak wygląda składanie wniosku o upadłość konsumencką?

Uruchomienie Krajowego Rejestru Zadłużonych pod koniec 2021 roku sprawiło, że różnego rodzaju pisma upadłościowe, w tym także wnioski o upadłość osoby fizycznej, od tej pory składa się jedynie przez system teleinformatyczny. Elektroniczne formularze do wypełnienia można znaleźć na Portalu Rejestrów Sądowych w specjalnej zakładce. W e-wniosku podaje się dane osobowe dłużnika i wszystkich jego wierzycieli, a także informacje odnoszące się do wysokości oraz daty spłaty ciążących należności. Jak wskazują specjaliści z takich firm, jak WARDYN Doradztwo Restrukturyzacyjne i Wyceny, w takim dokumencie musi znaleźć się uzasadnienie jego złożenia, a także wykaz składników majątku dłużnika. Podpisany za pomocą profilu zaufanego albo podpisu elektronicznego wniosek należy opłacić i wysłać drogą elektroniczną.