Podział majątku u notariusza

Podział majątku u notariusza

13 października, 2022 0 przez redakcja serwisu

Problem podziału majątku najczęściej pojawia się w momencie rozwodu lub separacji małżonków. Niektóre pary – zapobiegawczo – decydują się przeprowadzić taką procedurę w trakcie trwania związku małżeńskiego (spisują tzw. umowę majątkową małżeńską). Podziału majątku zazwyczaj dokonuje się u notariusza. Jakie są zalety takiego rozwiązania?

Jak przebiega podział majątku u notariusza?

Podział majątku jest możliwy tylko w jednej sytuacji – gdy ustała już wspólność majątkowa (np. w wyniku prawomocnie orzeczonego rozwodu, zawartej intercyzy, separacji, śmierci lub ubezwłasnowolnienia któregoś z małżonków, upadłości). Jeśli mąż i żona chcą dokonać podziału w trakcie trwania małżeństwa, muszą zawrzeć rozdzielność majątkową (np. na drodze sądowej lub u notariusza, spisując odpowiedni akt notarialny). Wizyta w kancelarii notarialnej w tym celu jest możliwa tylko za zgodą obu małżonków. Konieczne jest wówczas zawarcie dwóch umów – umowa majątkowa małżeńska (ustanawia rozdzielność) oraz umowa o podział majątku wspólnego, określająca zasady podziału tego majątku.

Czy podział majątku wspólnego odbywa się tylko u notariusza?

Podział majątku wspólnego najczęściej jest dokonywany na drodze umowy między małżonkami – zawartej w kancelarii notarialnej. Taki dokument ma postać aktu notarialnego. Podział majątku u notariusza ma wiele zalet – niższe koszty, uproszczone formalności (niepotrzebny jest rzeczoznawca i pełnomocnik procesowy), krótsza procedura. Kancelaria Notarialna w Rzeszowie to miejsce, w którym można bezproblemowo dokonać wielu czynności notarialnych (m.in. podziału majątku wspólnego, rozdzielności majątkowej małżeńskiej tzw. Intercyzy, sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości czy umowy darowizny).

Owa procedura może odbyć się także w sądzie (najdłuższy i najbardziej kosztowny sposób) – w postępowaniu o podział majątku wspólnego lub postępowaniu rozwodowym na wniosek jednego z małżonków.

Ile kosztuje podział majątku u notariusza?

Sporządzenie umowy o podział majątku u notariusza wiąże się z kilkoma ważnymi opłatami – taksą notarialną (ustalaną indywidualnie), opłatą sądową (ustalaną każdorazowo w odniesieniu do przedmiotowego stanu faktycznego). Wiele zależy także od tego, jaki jest skład oraz wartość majątku. Szacunkowo taksa notarialna może się wahać od 100 zł do kilku tysięcy zł.