Różnice między programem Czyste Powietrze a ulgą termomodernizacyjną

Różnice między programem Czyste Powietrze a ulgą termomodernizacyjną

1 grudnia, 2022 0 przez redakcja serwisu

Ulgę termoizolacyjną i program Czyste Powietrze stworzono w celu ułatwienia inwestowania użytkownikom konkretnych instalacji grzewczych. Mimo że oba te programy można łączyć ze sobą, to każdy z nich jest oddzielną metodą finansowania. W każdym z tych przypadków lista koniecznych przedsięwzięć jest osobno sformułowana. Niektóre z nich pokrywają się ze sobą, ale w ostatecznym rozliczeniu biorą udział odrębne jednostki.

Kto i w jaki sposób może skorzystać z ulgi termoizolacyjnej?

Z ulgi termoizolacyjnej mogą skorzystać wszyscy podatnicy, którzy rozliczają się na następujące sposoby: skala podatkowa, podatek 19% lub ryczałt. W ramach programu rozlicza się jedynie taką część wydatków, która nie została dofinansowana. Dlatego w przypadku odliczenia i otrzymania zwrotu w formie dotacji, koniecznością jest doliczenie kwot poprzednio odliczonych za konkretny rok podatkowy, którego te odliczenia dotyczą. Ulga termoizolacyjna dotyczy konkretnych osób, podatników modernizujących instalacje grzewcze, dokonujących zakupu ich elementów w takich miejscach jak Kotły Grzewcze DRAGON. Ponadto w przypadku posiadania przez podatnika więcej niż jednej nieruchomości, odliczenie przysługuje tylko na jedną.

Program Czyste Powietrze

Jeżeli podatnik korzysta z programu Czyste Powietrze i jednocześnie z ulgi termoizolacyjnej, to te wydatki, które pokryła dotacja, nie mogą być rozliczane w formie ulgi termoizolacyjnej. Powodem jest to, że żadna z form finansowania ze środków publicznych nie podlega rozliczeniom podatkowym. Program Czyste Powietrze dotyczy właścicieli budynków jednorodzinnych. Działa on także w przypadku, gdy jedna osoba jest właścicielem kilku budynków czy lokali. W odróżnieniu od ulgi termoizolacyjnej może on skorzystać z programu Czyste Powietrze dla każdej nieruchomości oddzielnie.

Jakie wydatki można odliczać w obu programach?

Z ulgi termoizolacyjnej można odliczyć wydatki na piece i kotły grzewcze, ogniwa fotowoltaiczne, materiały budowlane na przegrody cieplne, pomocniczą instalację grzewczą, stolarkę okienną i drzwiową oraz przyłącza do sieci cieplnej. Podobne przedsięwzięcia można finansować z programu Czyste Powietrze. Dodać tylko można wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Oba programy finansują też audyty energetyczne.