Skuteczność testu genetycznego Genomtec SARS-CoV-2 Duo Kit potwierdzona

Skuteczność testu genetycznego Genomtec SARS-CoV-2 Duo Kit potwierdzona

22 kwietnia, 2021 0 przez Janusz Karłowicz

Analiza bioinformatyczna (in-silico) oraz tzw. “analiza laboratorium mokrego” dla zestawu diagnostycznego Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® RT-LAMP CE-IVD Duo Kit (RT-LAMP Duo Kit) w pełni potwierdziła efektywność zestawu w rozpoznawaniu dotychczas zidentyfikowanych wariantów SARS-CoV-2, a także bretońskiego, który posiada zdolność braku identyfikacji w analizie testem RT-PCR z próbek z wymazów.

Efektywne testowanie posiadające zdolność wykrycia wszystkich szczepów wirusa SARS-CoV-2, w tym rozpoznanie wariantu bretońskiego, jest bezwzględnie ważne dla podtrzymania wysiłków w walce z pandemią i zadbaniu o zdrowie publiczne. Ponadto test wykrywa nowo zidentyfikowane warianty określane jako nigeryjski, filipiński, kalifornijski i indyjski.

Metodologia

Analiza in-silico została przeprowadzona poprzez analizę sekwencji referencyjnej NCBI SARS-CoV-2 (NC_045512.2) wraz z wymienionymi poniżej sekwencjami pełnych genomów poszczególnych szczepów zdeponowanych w bazie danych GISAID EpiCoV:

Accession number Variant lineage
EPI_ISL_723044 B.1.1.7
EPI_ISL_1259297 Breton (hCoV-19/France/BRE-IPP04233/2021)
EPI_ISL_792680 P1
EPI_ISL_825139 B. 1.351
EPI_ISL_1563854 B.1.525
EPI_ISL_1122452 P.3 (version: 2021-04-01)
EPI_ISL_1592298 B.1.427 (version: 2021-04-14)
EPI_ISL_1608737 B.1.429
EPI_ISL_1415353 B.1.617

Dopasowanie sekwencji przeprowadzono z wykorzystaniem oprogramowania” Clustal Omega (EMBL-EBI), który wykorzystuje technikę drzew filogenetycznych przy zastosowaniu progresywnego algorytmu dla modelu Hidden Markov (HMM), w celach generowania dopasowań między trzema lub więcej sekwencjami genomowymi. Dalszą wizualizację dopasowania wykonano przy użyciu oprogramowania MView (EMBL-EBI).

Do dalszej analizy laboratoryjnej wykorzystano charakterystyczne sekwencje dla fragmentów genomu różniące się od sekwencji odniesienia, uwzględniając tym samym podobieństwa w mutacjach w genach S i N występujące w nowych wariantach wirusa. W tym celu zsyntetyzowano specyficzne fragmenty genów S i N w formie cDNA, a następnie rozcieńczono je do 1000 kopii / µl, po czym wykorzystano jako matrycę podczas przygotowywania reakcji z zestawem Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® RT-LAMP CE-IVD Duo zgodnie z instrukcjami producenta.

Poczynione kroki potwierdzają, że zestaw Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® RT-LAMP CE-IVD Duo wykrywa wszystkie wyżej wymienione warianty SARS-CoV-2.

Genomtec SA, jest spółką zajmująca się technologią medyczną, a specjalizującą się w izotermicznej metodzie diagnostyki klinicznej, zarówno w opiece bliskiej pacjentowi (POCT), jak i w szybkich testach genetycznych. W ramach naszej standardowej strategii nadzoru i zapewnienia jakości produktu, a także w związku z rosnącymi obawami dotyczącymi zdolności testów IVD do rozpoznawania nowo pojawiających się wariantów SARS-CoV-2.

Genomtec ciągle monitoruje, w jaki sposób nowo zidentyfikowane warianty SARS-CoV-2 mogą wpływać na wydajność testu, wykorzystując zarówno analizę bioinformatyczną, jak i laboratoryjną, tak aby zapewnić klientom najwyższą czułość zestawu diagnostycznego Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® RT- LAMP CE-IVD Duo Kit wśród szczepów SARS-CoV-2.