Terapeuta zajęciowy – jak można nim zostać?

Terapeuta zajęciowy – jak można nim zostać?

29 lipca, 2022 0 przez redakcja serwisu

Terapeuta zajęciowy jest osobą posiadającą odpowiednie przygotowanie do prowadzenia terapii zajęciowej. Aby nim zostać, konieczne jest posiadanie właściwych kwalifikacji. Jak je uzyskać? Dzisiaj nie jest to trudne!

Czym zajmuje się terapeuta zajęciowy?

Osoba określana jako terapeuta zajęciowy zajmuje się przede wszystkim wspomaganiem osób niepełnosprawnych, starszych i chorych poprzez prowadzenie terapii zajęciowej. Terapia ta wchodzi w zakres szeroko pojętej rehabilitacji.

Terapia zajęciowa ma bardzo duże znaczenie w rehabilitacji, ponieważ pozwala ona na poprawę psychicznego, fizycznego, a także społecznego funkcjonowania osób, które biorą w niej udział. Może ona dzięki temu pomagać w leczeniu różnych dolegliwości, aktywizować, wspierać integrację z innymi osobami.

Zajęcia jak terapia zajęciowa prowadzone są w różnych placówkach, między innymi w domach pomoczy społecznej, świetlicach, domach seniora, zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz pielęgnacyjno-opiekuńczych, szpitalach.

Jak można rozpocząć pracę jako terapeuta zajęciowy?

Aby pracować jako terapeuta zajęciowy, konieczne jest posiadanie właściwych kwalifikacji do tego zawodu. Określa je kwalifikacja oznaczona symbolem MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej.

Aby uzyskać przygotowanie do pracy w zawodzie terapeuty zajęciowego, najłatwiej skorzystać z oferty szkół policealnych, które mają w swojej ofercie zajęcia w tym właśnie kierunku.

Najczęściej nauka trwa 2 lata i odbywa się ona zwykle w trybie dziennym, chociaż na ogół nie przez wszystkie dni w tygodniu, dlatego można również łączyć ją z pracą.

W trakcie zajęć uczestnicy dowiadują się wszystkiego, co najważniejsze w pracy terapeuty zajęciowego. Obejmują one wtedy zarówno informacje teoretyczne dotyczące terapii zajęciowej, jak i samą terapię prowadzoną w różnych ośrodkach. Po zakończeniu nauki przeprowadzany jest egzamin sprawdzający. Jego przejście pozwala na uzyskanie kwalifikacji MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej.

Osobom zainteresowanym kwalifikacjami jak terapeuta zajęciowy Kraków – https://faber.edu.pl/szkoly/szkola-medyczna/terapeuta-zajeciowy/ daje dostęp do szkół, gdzie można zdobyć takie przygotowanie pod okiem specjalistów w tym obszarze. Adresy szkół można znaleźć w sieci.

Kto może zapisać się na zajęcia w kierunku terapii zajęciowej?

Szkoły policealne wymagają, aby kandydaci posiadali wykształcenie średnie i nie mieli przeciwwskazań do pracy w danym zawodzie.

Wobec tego na zajęcia do szkoły policealnej, aby zostać terapeutą zajęciowy, można również zapisać się bez posiadania matury.