Zapewnienie odzieży ochronnej przez pracodawcę a przepisy BHP

Zapewnienie odzieży ochronnej przez pracodawcę a przepisy BHP

21 listopada, 2022 0 przez redakcja serwisu

Odzież ochronna to wszystkie elementy stroju pracownika chroniące go przed zagrożeniami w miejscu pracy. W zależności od specyfiki zajmowanego stanowiska są to ubrania różnego typu. Może być to zarówno komplety strój składający się z bluzy/kurtki, spodni, obuwia oraz akcesoriów, jak i pojedynczy element, np. specjalistyczny kombinezon. Co mówią przepisy BHP w zakresie zapewnienia odzieży ochronnej przez pracodawcę? Dowiesz się tego z dalszej części naszego artykułu.

Różnice pomiędzy odzieżą ochroną a roboczą

Na początku warto ustalić, czym różni się odzież ochronna od odzieży roboczej. Mimo że oba wyrażenia często są stosowane zamiennie, nie należy uznawać ich za synonimy. Odzież ochronna ma za zadanie chronić pracownika przed możliwymi zagrożeniami wynikającymi z wykonywania codziennych obowiązków. Mowa tu m.in. o wysokiej lub niskiej temperaturze, nadmiernym promieniowaniu ultrafioletowym, szkodliwych substancjach chemicznych czy ogniu.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, doradca klienta w sklepie internetowym kistenberg-sklep.pl, będącym dystrybutorem produktów marki Kistenberg:

Zupełnie inną funkcję pełni odzież robocza. Pracownicy stosują ją w zastępstwie za swoje własne ubrania. Strój roboczy ma chronić prywatną odzież pracowników przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem substancjami nieszkodliwymi dla ludzkiego zdrowia. Odzież robocza nie gwarantuje więc ochrony przed kwasami, rozpuszczalnikami i innymi toksycznymi substancjami.

Czy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi odzież ochronną?

Przepisy regulujące kwestię odzieży ochronnej znajdują się w Kodeksie pracy. Art. 237(6) § 1 tego aktu prawnego nakłada na pracodawcę obowiązek nieodpłatnego dostarczenia pracownikowi środków ochrony indywidualnej, chroniących go przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy. Kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest poinformowaniem pracownika o sposobach posługiwania się przekazanymi środkami. Odzież ochronna jest jednym z takich środków. Z art. 237(7) § 1 wynika z kolei, że obowiązek ten istnieje, jeśli spełnione są wymagania określone w Polskich Normach. Mowa tu o sytuacjach, gdy prywatna odzież pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu albo wymagają tego warunki technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Odzież ochronna a przepisy BHP – co warto wiedzieć?

Nie istnieją uniwersalne przepisy BHP określające standardową odzież ochronną dla każdego stanowiska. Zasady wyposażenia pracowników w odzież i obuwie powinny znajdować się regulaminie danego zakładu. Obowiązek przygotowania tego dokumentu spoczywa na właścicielu placówki. To od niego zależy, czy przeprowadzi ankietę wśród pracowników i skonsultuje z nimi wybór konkretnego typu odzieży, czy podejmie tę decyzję samodzielnie. Komplet odzieży, przechowywanej np. na ściennym uchwycie narzędziowym Kistenberg, musi czekać na każdą osobę zatrudnioną w zakładzie. Pracownik, któremu odzież ochronna nie została wydana, może odmówić wykonywania swoich obowiązków, bez konsekwencji w postaci zwolnienia.